SP doa ao Amazonas plasma sanguíneo para pacientes com Covid-19

SP doa ao Amazonas plasma sanguíneo para pacientes com Covid-19